Menu Zavřeno

Kategorie

Modlitby   Lodžongové texty   Krátké lamrimové texty   Přepisy učení   Rady učitelů   Filosofické texty

Krátké lamrimové texty

Tibetské slovo lamrim (ལམ་རིམ་) znamená „postupná stezka“, míněno postupná stezka k osvícení. Tento žánr, jehož zakladatelem byl láma Atíša se svou Lampou na cestě k osvícení, se vyznačuje poskládáním esence mnoha Buddhových učení v takovém pořadí, v jakém je je praktikovat, abychom se postupně vzdali lpění na štěstí tohoto života, potom na samsárickém štěstí vůbec, a nakonec pochopili situaci všech mateřských cítících bytostí a zamířili k osvícení proto, abychom i jim mohli pomoci k dokonalému štěstí. Postupně se dotýkají témat jako je oddanost duchovnímu učiteli, vzácné lidské zrození, pomíjivost a smrt, utrpení nižších světů, útočiště ve Třech klenotech, karma, obecná utrpení samsáry a jejich příčina, trojí vyšší cvičení, bódhičitta a praxe bódhisattvy a nakonec prázdnota inherentní existence. Výhodou kratších lamrimových textů je, to, že si všechna jinak obsáhlá témata můžeme připomenout ve zhuštěné, a přesto inspirující formě.