Menu Zavřeno

Kategorie

Modlitby   Lodžongové texty   Krátké lamrimové texty   Přepisy učení   Rady učitelů   Filosofické texty

Filosofické texty

V této sekci najdete některé náročnější texty, často studované a debatované na klášterních univerzitách, které nám mají pomoci pochopit obyčejným bytostem skrytou realitu jevů, zejména nepatrnou pomíjivost a prázdnotu inherentní existence. Protože se jedná o skryté jevy, které nejsou přístupné našim smyslům, je nutné k nim přistoupit pomocí logiky a platných argumentů, a tak nejprve získat úsudkové platné poznání o nic. Četba takových textů je bezesporu náročná, ale i kdyby se nám nepodařilo jim porozumět hned, anebo vůbec v tomto životě, seznámení se s nimi je důležitým krokem do budoucna, protože v naší mysli zanechá otisky, které přinesou ovoce v podobě nových možností se s nimi setkat v dalších životech a setkat se i s kvalifikovanými učiteli, kteří budou schopni nás uvést do jejich hlubokého významu.