Menu Zavřeno

Šántidéva

Uvedení na cestu k probuzení

Šántidéva, indický mnich, filozof a básník z osmého století, vyučoval na buddhistické univerzitě v Nálandě. Jeho spisy jsou považovány za základní prameny tradice Velké cesty a filozofie Střední cesty a v průběhu staletí se staly předmětem mnoha studií. Jeho mistrovské dílo Bódhičárjavatara je základním průvodcem pro všechny, kdo se učí na stezce bódhisattvy. Obsahuje jasná vysvětlení a praktické zdůvodněné pokyny s nezapomenutelnou silou, které buddhističtí praktikující používají již po generace, aby se zřekli starých návyků a důkladně proměnili svůj život, když v nich zakoření mimořádné vlastnosti mysli osvícení.

Naše doporučení

Před poslechem záznamů setkání nad jednotlivými kapitolami vám doporučujeme poslechnout si záznamy z úvodního setkání v Himálajském centru Potala v Praze. Tyto nahrávky najdete na našich webových stránkách.
Přejít k záznamům z Potaly

Studijní text
Papírovou knihu „Šántidéva – Uvedení na cestu k probuzení“ lze zakoupit zde.