Menu Zavřeno

Kategorie

Základní učení   Pokročilá učení   Úvod do buddhismu a rozhovory   Vedené meditace

Základní učení

Osm veršů transformace mysli

Osm veršů transformace mysli je klasický tibetský text geše Langri Tangpy, mistra z 11. století, který nám má napomoci zbavit se sebestřednosti a rozvinout lásku k ostatním a zájem o jejich potřeby, v poslední sloce se však dotýká i aspektu moudrosti – toho, že se nám věci jeví jinak, než ve skutečnosti existují. Jeho Svatost dalajlama Osm veršů doporučuje jako inspiraci k denním meditacím.

Povídání s Tenzin Palmo proběhlo v Brně na pozvání Obce Unitářů.

Úvod na cestu bódhisattvy

Úvod na cestu bódhisattvy od indického mistra Šántidévy je jedním z nejznámějších a nejčtenějších máhájánových textů. Představuje nám ideál bódhisattvy, ale je i konkrétním návodem, jak se cvičit v dovednostech, které jsou k dosažení osvícení třeba. Víkendové setkání nad ním se ct. Tenzin Palmo bylo úvodem k pravidelnému studiu, které začíná v říjnu. Povídání bylo doplněno diskuzí a vedenou meditací.

Záznam z Himálajského centra Potala, srpen 2022

Letmá meditace na celou stezku z Vyvstání všech dosažení, jógy neoddělitelnosti Gurua a Avalokitešvary od Jeho Svatosti dalajlamy

Osvícený Buddha nalezl cestu z opuštěnosti, zmatků, rozrušení a bolestí stárnutí, zranění, nemocí a smrti, které bytosti jako my běžně zažívají, do stavu který je mimo veškeré utrpení a nevědomost, září nekonečnou laskavostí a soucítěním a dokonalým předpokladem být zdrojem štěstí a dobrodiní pro všechna živá stvoření. Hlavní fáze té cesty popsal Jeho Svatost dalajlama v této modlitbě, součásti sadhany.

Záznam učení geše Tenzina Losela v retreatovém centru Jamtseling, 18. – 20. 3. 2022

Studijní text

Smrt je jako převléknout si šaty

„Mám tendenci o smrti smýšlet jako o převléknutí si šatů, když už jsou staré a obnošené, spíše než jako o nějakém absolutním konci.“ Jeho Svatost dalajláma

Téma smrti a umírání mnoha lidem způsobí, že se cítí nepohodlně. Přitom je to ale věc naprosto přirozená, která čeká každého z nás osobně a se kterou se pravděpodobně budeme dříve či později vypořádávat v podobě odchodu někoho blízkého. Dozvíte se, jak buddhismus smrt v širším kontextu karmy a pomíjivosti vysvětluje, jak o ní uvažovat a meditovat a jak pomoct ostatním v kritickém čase přechodu z jednoho života do druhého. Realistický a otevřený postoj ke smrti a umírání nevede ke ztrátě radosti ze života, ale naopak k jeho hlubšímu pochopení a ocenění, ke zbavení se strachu a k vnitřnímu pokoji a štěstí. Záznam učení ct. Tenzin Palmo v Himálajském centru Potala v březnu 2016.

Svým vlastním nepřítelem i svým vlastním ochráncem

Svým vlastním nepřítelem i svým vlastním ochráncem – naše vlastní mysl tvoří náš svět.

Buddha jednou řekl: „Jste sami sobě ochránci, ale i sami sobě nepřáteli. Jste sami sobě svědky svých vlastních dobrých i zlých činů.“ S myslí plnou negativních emocí budeme trpět v každé situaci a naopak klidná, vyrovnaná, soucitná mysl je zdrojem štěstí za každých okolností. Záznam z učení ct. Tenzin Palmo v Himálajském centru Potala v dubnu 2017. Doplněno vedenou meditací.

Když štěstí zvenku nepřichází

Mohou nám peníze, předměty okolo nás, lidé nebo pracovní úspěchy přinést opravdové štěstí? Nebo je to tak, že „hledat štěstí ve vnějších věcech je jako hledat orlí hnízdo na dně oceánu“? Ctihodná Tenzin vyprávěla Buddhův příběh a mluvila o tom, co buddhismus říká o štěstí – o tom, že největší překážkou našeho štěstí je naše vlastní nevědomost a sebestřednost. Proč je naše současná situace ne úplně uspokojivá? Můžou za to druzí, nebo my sami? Proč bychom měli vnímat všechny cítící bytosti s láskou bez ohledu na to, jak se k nám zrovna chovají? Co je to bódhičitta, mysl osvícení a jak ji získat? Vidíme svět kolem nás tak, jak doopravdy existuje? Povídání bylo doplněno vedenou meditací.

Záznam z přednášky v Himálajském centru Potala, březen 2019

37 praxí bódhisattvy – Geše Tenzin Losel

Výklad známého tibetského lodžongového textu, který vysvětluje, jak by se měl cvičit a jak by měl v různých situacích jednat ten, kdo se vydal na cestu k osvícení. Víkendové učení geše Tenzina Losela pro retreatové centrum Jamtseling na Slovensku, únor 2021.

Lampa na cestu k osvícení

Systematické studium klasických textů nám nejen pomůže propojit jednotlivé znalosti, které jsme již předtím na své cestě získali, ale také obohatí naši praxi, ať už sútry nebo tantry. Poměrně krátký, ale hutný text Lampa na cestu k osvícení, kterým se společně budeme zabývat, sepsal láma Atíša (982–1054), jeden z největších indických buddhistických učenců, když byl pozván do Tibetu s prosbou, aby shrnul a vysvětlil základní body Buddhova učení. Postupem času si získal značnou oblibu jak v Indii, tak Tibetu ve všech čtyřech školách. Vysvětluje celou buddhistickou cestu, a to na pozadí tří různých typů motivace tří různých typů bytostí.

Záznam z tříměsíčního kurzu Tenzin Palmo v Tibet Open House, říjen – prosinec 2021.