Menu Zavřeno

Lampa na cestu k osvícení

Tento zásadní text velkého indického učence a jógina Atíši, je prvním v žánru lam rim, postupné cesty k osvícení, a stal se předlohou a inspirací dalších podobných textů tibetských mistrů různých tradic, zejména pak lámy Congkhapy. Předkládá všechna učení Buddhy zhutněná do jasných kroků, stupňů cesty, podle tří různých motivací tří druhů bytostí, přičemž nejvíce prostoru věnuje nejvyšším stupňům cesty – rozvinutí bódhičitty (přání dosáhnout osvícení ku prospěchu všem cítícím bytostem) a poznání prázdnoty, absence inherentní existence.