Menu Zavřeno

Rubrika: Krátké lamrimové texty

Lampa na cestu k osvícení

Tento zásadní text velkého indického učence a jógina Atíši, je prvním v žánru lam rim, postupné cesty k osvícení, a stal se předlohou a inspirací dalších podobných textů tibetských mistrů různých tradic, zejména pak lámy Congkhapy. Předkládá všechna učení Buddhy zhutněná do jasných kroků, stupňů cesty, podle tří různých motivací tří druhů bytostí, přičemž nejvíce prostoru věnuje nejvyšším stupňům cesty – rozvinutí bódhičitty (přání dosáhnout osvícení ku prospěchu všem cítícím bytostem) a poznání prázdnoty, absence inherentní existence.

Základ všech dobrých vlastností

Ve čtrnácti slokách Základu všech dobrých vlastností žádá Congkhapa o požehnání a inspiraci projít všemi stupni postupné stezky k osvícení (lam rim) od jejího základu, správného vztahu s duchovním učitelem až po praxi dvou stádií Nejvyšší jóga tantry. Dotýká se také témat jako vzácné lidské zrození, proč je třeba pamatovat na smrt, zákonitostí karmy, neuspokojivé a bolestné povahy samsáry a potřeby probudit mysl osvícení.

Tři hlavní aspekty cesty

ལམ་གྱི་རྩོ་བོ་རྣམ་གསུམ།

Touha po skutečné svobodě, altruistické přání dosáhnout osvícení a moudrost, která poznala prázdnotu, realitu všech jevů – to jsou tři hlavní prvky cesty k osvícení, do kterých je možné shrnout celé Buddhovo učení. Láma Congkhapa složil tento krátký text jako instrukce svému studentovi a asistentovi Cakho Ngawangu Dragpovi, když se museli rozloučit.

Píseň stádií cesty neboli Zhuštěný význam stádií cesty

Někdy nazývaný „krátký Lam Rim“ a překládaný také jako Řádky zkušenosti nebo Píseň duchovního poznání, tento poetický text je vzdáním úcty mistrům linie hlubokého vhledu a rozsáhlých skutků sahajícím až k buddhovi Šákjamunimu a působivou výzvou, abychom si svůj život nenechali proklouznout mezi prsty a následovali toho, kdo stádii cesty k dokonalému, trvajícímu štěstí osvícení již prošel až k cíli. Český překlad je uzpůsoben tak aby Píseň stádií cesty skutečně bylo možné zpívat.