Menu Zavřeno

Píseň stádií cesty neboli Zhuštěný význam stádií cesty

Někdy nazývaný „krátký Lam Rim“ a překládaný také jako Řádky zkušenosti nebo Píseň duchovního poznání, tento poetický text je vzdáním úcty mistrům linie hlubokého vhledu a rozsáhlých skutků sahajícím až k buddhovi Šákjamunimu a působivou výzvou, abychom si svůj život nenechali proklouznout mezi prsty a následovali toho, kdo stádii cesty k dokonalému, trvajícímu štěstí osvícení již prošel až k cíli. Český překlad je uzpůsoben tak aby Píseň stádií cesty skutečně bylo možné zpívat.