Menu Zavřeno

Osm mahájánových závazků: úvod a rituál přijetí

„I kdybyste s pokojnou myslí nabízeli své služby a jídlo, nápoje, slunečníky, prapory a girlandy obětin světla sto miliard krát deseti milionům buddhů po tolik věků, kolik je zrnek písku v Tichém oceánu, zásluhy někoho, kdo se těší z dodržování jediného slibu během jednoho dne a noci v době, kdy svatá Dharma upadá a učení Toho, jenž odešel do blaženosti, zanikají, budou mnohem, mnohem úchvatnější.“ (Sútra krále soustředění)


Přijetí Osmi mahájánových závazků (obvykle na 24 hodin) je efektivní způsob, jak shromáždit pozitivní energii a posílit svou duchovní praxi. Je možné je přijmout kterýkoli den, avšak obzvláště se doporučují pro dny pro praxi mimořádně mimořádně příznivé, jako např. dny, kdy je měsíc v úplňku, a pro významné buddhistické svátky.