Menu Zavřeno

Rubrika: Modlitby

Modlitba darování světla

O velkém indickém učenci a praktikujícím, lámovi Atíšovi, se říká, že kdykoli navštívil chrámy v Tibetu, nikdy nevynechal příležitost zapálit máslové lampičky a přinést tak dar světla, které symbolizuje moudrost rozptylující temnotu nevědomosti a také Buddhovo osvícení. Jeho aspirační modlitbu bychom měli po darování světla recitovat spolu s vizualizací toho, o čem hovoří.

Osm mahájánových závazků: úvod a rituál přijetí

„I kdybyste s pokojnou myslí nabízeli své služby a jídlo, nápoje, slunečníky, prapory a girlandy obětin světla sto miliard krát deseti milionům buddhů po tolik věků, kolik je zrnek písku v Tichém oceánu, zásluhy někoho, kdo se těší z dodržování jediného slibu během jednoho dne a noci v době, kdy svatá Dharma upadá a učení Toho, jenž odešel do blaženosti, zanikají, budou mnohem, mnohem úchvatnější.“ (Sútra krále soustředění)


Přijetí Osmi mahájánových závazků (obvykle na 24 hodin) je efektivní způsob, jak shromáždit pozitivní energii a posílit svou duchovní praxi. Je možné je přijmout kterýkoli den, avšak obzvláště se doporučují pro dny pro praxi mimořádně mimořádně příznivé, jako např. dny, kdy je měsíc v úplňku, a pro významné buddhistické svátky.

Chvály dvaceti jedna Tárám

O Táře se hovoří jako o matce – té, která neustále ochraňuje, ví, co je potřeba a je neustále připravena pomoct. Objevuje se v různých podobách, podle toho, co je zrovna třeba, proto dvacet jedna různých aspektů. Tato modlitba patří k nejznámějším a nejoblíbenějším ve všech čtyřech školách tibetského buddhismu a díky tomu, že v překladu je stejný počet slabik ve verši, jako v tibetském originále, dá se i česky snadno zpívat.

Obecně mají všichni buddhové stejné poznání, stejné kvality, ale rozdíl je v aspiracích, v přáních, která vyslovili, když byli ještě na cestě k osvícení. Díky speciálním modlitbám, které Tára vyslovila, než dosáhla osvícení, pomůže každému, kdo na ni bude spoléhat, ke zdárnému průběhu všech aktivit, od byznysu až k praxi Dharmy. Reaguje velmi rychle a splní všechna vaše přání.

— Khenrinpočhe Lhundrub Rigsel, minulý opat Kopanu

Lamrimová modlitba z Guru púdži

Guru púdža (བླ་མ་མཆོད་པ་) je vyjádřením oddanosti a vděčnosti našim učitelům, přímým (se kterými máme osobní vztah v tomto životě) i nepřímým (mistrům linie). Složil ji první pančhenláma (který byl učitelem pátého dalajlámy) a postupně se v Tibetu a v Mongolsku dočkala takové obliby, že ji téměř každý mnich zná zpaměti. Je považována za praxi Nejvyšší jóga tantry, ale její závěrečnou část, lamrimovou modlitbu, prosbu o požehnání získat poznání všech stádií cesty a schopnost chovat ostatní v lásce stejně jako sebe, může recitovat každý.

Modlitba za přirozenou velikou blaženost

Modlitba k buddhovi Maitréjovi (tib. བྱམས་པ་, „milující laskavost“), který bude nástupcem buddhy Šákjamuniho, objeví se na Zemi a bude učit Dharmu, až budou učení zapomenuta. Její pomocí si můžeme s Ochráncem Maitréjou vytvořit vztah, abychom jednou byli jeho blízkými učedníky.

Útočiště, bódhičitta a Čtyři nezměrné myšlenky

Krátká modlitba, kterou si připomínáme své útočiště ve Třech klenotech i smysl svého života, je začátkem jakékoli praxe, jako mahájánoví buddhisté bychom se s ní měli probouzet i uléhat ke spánku. Autorem je láma Atíša, který údajně na uvědomování si a posilování útočiště v Buddhovi, Dharmě a Sangze kladl takový důraz, že si vysloužil přezdívku „pandita útočiště“. Následuje vyjádření čtyř nezměrností, které doprovází altruistickou mysl bódhičitty: nezměrné soucítění, nezměrná láska, nezměrná radost a nezměrná vyrovnanost/nestrannost. Obojí jak v doslovném překladu, tak ve zpívatelné verzi.

Prosebná modlitba za dlouhý život nejvyššího útočiště a ochránce, Jeho Svatosti dalajlamy

Autory dlouhé modlitby za dlouhý život Jeho Svatosti čtrnáctého dalajlámy jsou jeho dva již zesnulí nejbližší učitelé a vychovatelé. S původním názvem „píseň dosažení nesmrtelnosti“ (ཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་) žádá Tři klenoty, jidamy (tantrická božstva), ochránce Dharmy a jiné svaté bytosti, aby byly nápomocné, aby Jeho Svatost dalajláma „žil neochvějně po stovky dlouhých věků.“

Prosebná modlitba k proslulým sedmnácti učencům a jóginům Nálandy

Klášterní univerzita Nálanda byla ve své době jedním z největších světových center vzdělanosti a sedmnáct panditů, o kterých se zde mluví, byli nejdůležitějšími a nejvlivnějšími učenci staré Indie, kteří svým důrazem na kritickou analýzu spisů a logické zdůvodňování významně ovlivnili i tibetskou tradici. Jeho Svatost dalajláma se považuje za jejich následovníka a podtitulem prosebné modlitby k nim, kterou složil v r. 2001, je „objasnění tří typů víry“. Jak často říká, víra, která je vedená rozumem, se promění v nezvratné přesvědčení a stálou aspiraci.