Menu Zavřeno

Chvály dvaceti jedna Tárám

O Táře se hovoří jako o matce – té, která neustále ochraňuje, ví, co je potřeba a je neustále připravena pomoct. Objevuje se v různých podobách, podle toho, co je zrovna třeba, proto dvacet jedna různých aspektů. Tato modlitba patří k nejznámějším a nejoblíbenějším ve všech čtyřech školách tibetského buddhismu a díky tomu, že v překladu je stejný počet slabik ve verši, jako v tibetském originále, dá se i česky snadno zpívat.

Obecně mají všichni buddhové stejné poznání, stejné kvality, ale rozdíl je v aspiracích, v přáních, která vyslovili, když byli ještě na cestě k osvícení. Díky speciálním modlitbám, které Tára vyslovila, než dosáhla osvícení, pomůže každému, kdo na ni bude spoléhat, ke zdárnému průběhu všech aktivit, od byznysu až k praxi Dharmy. Reaguje velmi rychle a splní všechna vaše přání.

— Khenrinpočhe Lhundrub Rigsel, minulý opat Kopanu