Menu Zavřeno

Zastření vševědoucnosti

Ta, která nebrání dosažení nirvány, ale brání dosažení osvícení: především otisky nevědomosti, které způsobují mylná zdání, a otisk sebelásky.