Menu Zavřeno

Inherentní (nebo vnitřně vlastní) existence

To, čeho jsou jevy prosté, předmět negace, vyvrácení. Nevědomosti se jevy jeví jako existující nezávisle, samy o sobě a ze sebe, jako existující inherentně.