Menu Zavřeno

Dharma

Duchovní učení, v užším smyslu učení buddhy Šákjamuniho. Doslova „to, co nás chrání před utrpením“. Druhý ze Tří klenotů útočiště. Hovoří se také o Dharmě spisů (předaném učení) a Dharmě poznání (kvalitách mysli dosažených na základě předaného učení).