Menu Zavřeno

Čtyři pečeti buddhismu

Čtyři elementy, které učení musí obsahovat, aby mohlo být považováno za buddhistické: 1. všechny složené jevy jsou nestálé, 2. všechny kontaminované věci jsou neuspokojivé, 3. všechny jevy jsou prosté  „já“ a 4. nirvána je mír.