Menu Zavřeno

Buddhista

Ten, kdo přijal útočiště ve Třech klenotech – v Buddhovi, v Dharmě a v Sangze a kdo zároveň akceptuje filosofický světový názor „čtyř pečetí“: že všechny složené jevy jsou nestálé, všechny kontaminované jevy jsou přirozeností utrpením, všechny jevy jsou prosté své vlastní existence a nirvána je skutečný mír.