Menu Zavřeno

Bódhisattvův způsob života: Vzdát se světských radostí a chovat v lásce ostatní