Menu Zavřeno

Vinaja

Buddhovo učení o etické disciplíně (morálním jednání), mnišském chování atd., jeden ze tří košů.