Menu Zavřeno

Vaibhášika

Jedna ze čtyř buddhistických myšlenkových škol, (viz též čittamátrasautrantika a madhjamaka). Jejím základem je Velký komentář k abhidharmě. Uznává pouze bezjáství osob, nikoli jevů, a současnou existenci příčiny a následku.  Konečnou pravdou jsou pro ni jevy, které “nepřestanou existovat, jsou-li fyzicky zničeny nebo mentálně rozloženy na části”, jako například nejmenší existující částice. Významným představitelem je Vasubandhu v první části svého života. Existence mysli pro ně končí dosažením nirvány beze zbytku.