Menu Zavřeno

Pradžňápáramita

Dokonalost moudrosti. Pradžňápáramita sútry jsou učením Buddhy, kde explicitně vykládá moudrost prázdnoty a implicitně cestu bódhisattvy. Základ Nágárdžunovy filosofie.