Menu Zavřeno

Madhjamaka

“Škola střední cesty” jedna ze čtyř buddhistických myšlenkových škol, (viz též vaibhášikasautrantika čittamátra), jejímž zakladatelem je NágárdžunaJako bezjáství jevů postuluje prázdnotu pravé existence. Později se rozdělila na svátantriku a prásangiku, která je, alespoň v tibetské tradici, považována za nejpropracovanější a nejlépe vystihující Buddhův konečný záměr. Zatímco svátantrika, představovaná např. Bhávavikekou a Šantarakšítou uznává existenci částečně ze strany předmětu a částečně ze strany mysli, prásangika, jejímiž významnými představiteli jsou Buddhapálita, Čandrakírti a Šántidéva, tvrdí, že v předmětu není vůbec nic, co by jej činilo tím, co je, a že vše je pouhé označení myslí. Poznání tohoto faktu je nutným předpokladem dosažení jak nirvány, tak osvícení.