Menu Zavřeno

Kategorie kurzů v Tibet Open House

Co z vás (ne)dělá buddhistu   Lampa na cestu k osvícení

Lampa na cestu k osvícení

„Vždycky říkám buddhistům, aby byli buddhisty 21. století. To znamená, že vám říkám, abyste studovali. Existují dva typy následovníků: těch s vírou a těch s vybavením znalostmi. Budete-li následovat buddhismus s pouhou vírou, nevydrží dlouho. Ale s vybavením je jisté, že vydrží dlouho. Buddhismus je třeba následovat na základě znalosti.“

Jeho Svatost dalajlama

Systematické studium klasických textů nám nejen pomůže propojit jednotlivé znalosti, které jsme již předtím na své cestě získali, ale také obohatí naši praxi, ať už sútry nebo tantry. Poměrně krátký, ale hutný text Lampa na cestu k osvícení, kterým se společně budeme zabývat, sepsal láma Atíša (982–1054), jeden z největších indických buddhistických učenců, když byl pozván do Tibetu s prosbou, aby shrnul a vysvětlil základní body Buddhova učení. Postupem času si získal značnou oblibu jak v Indii, tak Tibetu ve všech čtyřech školách. Vysvětluje celou buddhistickou cestu, a to na pozadí tří různých typů motivace tří různých typů bytostí.


Vždy čtvrtek 17.30 – 19.30