Menu Zavřeno

Jednobodová koncentrace

Stav hlubokého meditačního pohroužení, jednobodové soustředění na ctnostný objekt pozornosti prosté rušivých myšlenek a dualistických koncepcí.