Menu Zavřeno

Hínajána

Doslova malý nebo nižší vůz, jedna ze dvou obecných větví buddhismu. Motivace hínajánových praktikujících spočívá zejména v jejich intenzivním přání jejich osobního vysvobození z podmíněné existence neboli samsáry. Dvěma typy hínajánových praktikujících jsou posluchači a osamělí poznávající. Pojem je chápán jako pejorativní a nepřesný, doporučuje se spíš používat pojem théraváda. Viz též mahájána.