Menu Zavřeno

Dvanáct skutků buddhy

Činy, který vykoná každý zjevený buddha, vrcholná nirmanakája, kterou byl buddha Šákjamuni a další bude buddha Maitréja: 1. sestup z čisté země, 2. vstup do matčina lůna, 3. bezbolestné zrození, 4. osvojení si věd a umění, 5. královský život radovánek, 6. rozčarování/zřeknutí se, mnišský život, 7. šest let askeze, 8. usednutí pod strom bódhi, 9. překonání nástrah márů, 10. dosažení dokonalého osvícení, 11. roztočení kola Dharmy a 12. odchod do parinirvány.