Menu Zavřeno

Dvanáct článků závislého vznikání

Dvanáct kroků evoluce cyklické existence: nevědomost, karmické formace, vědomí, jméno a tvar, smyslová pole, kontakt, pocit, připoutanost, svírání, stávání se (existence), zrození a stárnutí a smrt. To je buddhy Šákjamuniho vysvětlení, jak klamy a karma svazují bytosti v samsáře a  způsobují, že se znovu a znovu rodí do utrpení. Obrazem znázorněno  v tibetském „kole života“.