Menu Zavřeno

Čittamátra

„Nic než mysl“ – jedna ze čtyř buddhistických myšlenkových škol, (viz též vaibhášikasautrantika a madhjamaka). Název vychází z toho, že mysl je jediné, co samo o sobě existuje. Mysl a předmět jejího vnímání jsou jedné esence a vzniknou z jediného karmického otisku. Neuznává tedy externí předměty. Prázdnotou/ bezjástvím jevů – jedinou absolutní pravdou – je pro ně právě absence existence mysli a jejího předmětu jako dvou odlišných substancí.