Menu Zavřeno

Chvála a modlitba ke vznešenému Avalokitešvarovi sesílající deště štěstí a blahobytu

Avalokitešvara (tibetsky Čenrézig) je známý jako buddha soucítění, ztělesnění soucitných aktivit. Modlitba, kterou složil sedmý dalajlama, Kalsang Gjatso, nám připomíná Avalokitešvarovy osvícené kvality, ale také pomíjivost světských radostí a možnost spoléhat na jeho pomoc.