Menu Zavřeno

Cesta příprav

Druhá z pěti cest, název pochází z přípravy na přímé poznání prázdnoty/bezjáství, které je jejím přímým důsledkem. Vstupem na ni je sjednocení klidného setrvání a zvláštního vhledu pozorující prázdnotu/bezjáství. Jejím hlavním cílem je zbavení se zjevných forem konceptů inherentní existence/jáství.