Menu Zavřeno

Rubrika: Slovníček pojmů

Šántidéva

Indický buddhistický filosof osmého století, který zastával náhled madhjamaky prasangiky. Napsal zásadní mahájánový text, Úvod do bódhisattvova způsobu života (Bódhičárjávatára).

Sútra

Rozprava buddhy Šákjamuniho anebo, na rozdíl od tantry, učení zdůrazňující pěstování bódhičitty a praxi šesti dokonalostí. Viz též páramitajána.

Stúpa

Buddhistický relikviář velikosti od obrovské až po pouhých několik centimetrů, představující osvícenou mysl.

Střední cesta

Náhled prezentovaný v sútrách dokonalosti moudrosti (pradžnápáramitá sútrách) a osvětlený Nágárdžunou: všechny jevy jsou závislým vznikáním, a tedy prosté nezávislé existence jako samy o sobě. Tak se vyhýbá dvěma mylným extrémům sebe-existence a neexistence, neboli eternalismu a nihilismu.

Soucítění

Přání, aby všechny bytosti byly oproštěny od veškerého svého duševního i fyzického utrpení. Je předpokladem pro rozvinutí bódhičitty. Soucítění je symbolizováno meditačním božstvem Avalokitéšvarou a mantrou Om Mani Padme Hum.

Sliby

Závazky, které lze vzít na základě útočiště na všech úrovních buddhistické praxe. Závazky pratimókša (sliby individuálního osvobození) jsou hlavními sliby théravádové tradice a mohou je přijmout mniši, mnišky i laici. Jsou základem všech dalších slibů:  slibů bódhisattvy a tantrických závazků.

Sedmnáct panditů Nálandy

Sedmnáct proslulých učenců asi nejslavnější buddhistické klášterní univerzity všech dob existující v Indii v 5.-12. století, kteří významným způsobem ovlivnili tibetskou podobu buddhismu, zejména pokud jde o rozvinutí neoblomné důvěry v Buddhovo učení pomocí kritického zkoumání a logického zdůvodňování.

Sangha

Třetí ze Tří klenotů útočiště. Předmětem útočiště je árja sangha (společenství bytostí s přímým vhledem do reality jevů) v obecnějším smyslu se tímto pojmem rozumí vysvěcení mniši a mnišky.

Samsára

Bez počátku se opakující cyklus smrti a zrození v různých říších existence řízený klamy a karmou, obtížený utrpením. Také se vztahuje ke kontaminovaným psychofyzickým složkám cítících bytostí.